jin

WOMEN AND SUSTAINABILITY WORKSHOP ผู้หญิงสร้างบ้านและความยั่งยืน

Jan 11-21, 2018

11-21 มกราคม 2561

Bilingual with Thai and English

สอนและแปลเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาอังกฤษ

Hosted at Pun Pun Center in Mae Taeng, North of Chiang Mai

ศูนย์พันพรรณ อ.แม่แตง

มีข้อมูลภาษาไทยในด้านล่างด้วยนะคะ

This workshop is for women by women. It’s a chance to learn earthen building techniques, organic gardening, seed saving and cooking. It’s a chance to get hands-on experience in a supportive environment and learn from other women who have started their own projects and exchange with them on their experiences.

For the past several years we have been hosting women’s natural building workshops together with the International Women’s Partnership for Peace and Justice (IWP). IWP is a feminist organization working with grassroots activists on sustainable strategies for social change by integrating feminism, nonviolent action and spiritual practice. IWP and Pun Pun are a perfect match for women’s building courses, bringing together feminism and natural building, as well as a belief that work and play should always integrate the building of community.

The purpose of these workshops is to create a space where women can learn together with and from other women and empower themselves to realize they can create their own homes and spaces together. This will be our 11th all women’s build, as we’ve now done seven other workshops in Northern Thailand, two in Burma and one in the Philippines.

We’ve decided this year to open the topic wider to include other aspects of sustainability and include other women leaders in the movement in Thailand to share their experience, whether that be on organic farming, seed saving, starting your own homestead/artist residence space/retreat center, etc! We feel we ourselves have learned so much and been so inspired by these women, we’d love to share their experiences with all of you as well.

So we’ve expanded the course to not just include earthen building but also other topics. We’ll still be doing a building project together, where you will learn to make your own natural, affordable, and beautiful home from this flexible and readily available material, earth.

Join us! And bring your mother, your lover, your sisters, daughters, and friends!

Open to women of any age in any physical condition who have a desire to get muddy and build something spectacular and learn from others, supported by other women.

Topics and Techniques:

Site selection
Basics of earthen building design
Selecting soil for building
Making adobe bricks
Building with adobe
Introduction to other earthen building techniques such as wattle-and-cob and earthbag
Making and applying earthen plasters
Organic farming techniques
Seed saving
Land design ideas
Exchange

LOGISTICS PERTAINING TO THE COURSE

General Schedule

Morning and afternoon sessions will be held with an extended break after lunch in the hot part of the day.

The Project

The course will be held on our center, which is an organic farm, seed center, and sustainable living learning center. We started the farm in 2003 and work to create a seed center to preserve our food biodiversity, grow food organically for ourselves in community and for those who come to stay with us, and host trainings and workshops on ways to convert to more self-reliant, sustainable ways of living.

The building site will be nearby at a new homestead project. We will drive participants to the site those days. Other day-trips will also be included and there is one rest day. We will all stay, eat, and live at Pun Pun farm.

Teaching team

Various community members from Pun Pun farm and IWP, as well as other women community leaders.

Living situation

We will provide accommodation in one of Pun Pun’s earthen or bamboo guesthouses. A thin futon mat, blanket, sheet, pillow, and mosquito net will be provided. Accommodation is single rooms, shared rooms and dorms. All accommodation is in close proximity to each other. Outdoor toilets and cool or solar hot showers are close to the guesthouses.

All meals will be shared and eaten in the communal kitchen. Vegetarian and fish options will be available and we will try to use the most organic vegetables as possible from the farm. Food will be simple Thai food with brown rice. We try to use as much of our own produce and other seasonally available produce as possible so we tend to focus on a primarily vegetable and whole grain diet with added protein from eggs, fish, or tofu.

Fee

12,000 baht/person. This fee includes pick-up and drop-off in Chiang Mai on the first and last day of the course, all food during the course, accommodation and instruction. We ask for a little extra for this fee to include transportation costs to various other projects for exchanges. All proceeds go towards supporting Pun Pun community to grow and continue with our seed center and outreach work.

Community living aspect

Each course will have approximately 20 participants. Participants will also be asked to engage in helping with light community work on the farm. This may be help in watering the gardens, helping with breakfast or other meal cooking rotations, etc. We do this to help participants to immerse themselves with the Pun Pun community as well as to help to experience more of our philosophy on self-reliant living.

We have children at the farm and share our meals and community space together so be aware that there is a general level of activity and noise in public spaces. We ask all participants to refrain from any illegal drug use at Pun Pun or excessive drinking.

Registration

1) Email your participant survey to punpuncourses@gmail.com. (see below for details).

2) Once you have sent your participant survey and have been confirmed, a 6,000 baht non-refundable deposit is due to secure your spot. This payment will go towards your payment for the course. Please understand we cannot hold your spot until we receive your deposit.

We ask you transfer this to our Thai account of which we will send you the details. The remaining fee will be due on the first day of the course in Thai baht or if you chose you may transfer the whole amount beforehand.

For more information

Contact punpuncourses@gmail.com

Pun Pun Participant Survey:

Please write us a short letter introducing yourself. This will help us get to know you and also help us prepare the program for your needs. It will remain confidential.

Write a simple, honest letter about yourself and why you want to participate in the program. It does not need to be formal, just in your own style. Please include your age, gender, and an overview of your present life (for example, what brought you to want to come, where you are from, where you are coming from at this point in your life, how you hope to integrate the experience/learning from the program in your life).

If you have any emotional or health difficulties, please let us know how these are affecting your life now. Please also include any special dietary needs causing for any adjustments from the food offered as specified above. Please wait for acceptance before making travel arrangements.

Please send your letter to us at punpuncourses@gmail.com.

ผู้หญิงสร้างบ้านและความยั่งยืน

11-21 มกราคม 2561

ศูนย์พันพรรณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

(สอนและแปลเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างบ้านด้วยดิน รวมไปถึงการทำเกษตรอินทรีย์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้ออำนวย รวมถึงการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การเริ่มต้นโครงการของผู้หญิงคนอื่น ๆ อีกด้วย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์พันพรรณได้จัดการอบรมการสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับผู้หญิง โดยจัดอบรมร่วมกันกับโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (International Women’s Partnership for Peace and Justice : IWP) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานกับนักกิจกรรมทางสังคมระดับรากหญ้าด้วยกลยุทธ์ที่ยั่งยืนและบูรณาการหลักสตรีนิยม การกระทำที่ไม่รุนแรงและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมา IWP และศูนย์พันพรรณ ได้ร่วมกันจัดการอบรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือนำหลักสตรีนิยมและการสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เรามีความเชื่อที่ว่าการทำงานและการเล่นคือหลักการพื้นฐานของการสร้างชุมชนที่ดี

วัตถุประสงค์ของการอบรมคือการสร้างพื้นที่เพื่อให้ผู้หญิงได้เรียนรู้จากผู้หญิงคนอื่น ๆ และรวมพลังเพื่อสร้างการตระหนักรู้ว่าผู้หญิงเราก็สามารถสร้างบ้านและพื้นที่ร่วมกันได้ ครั้งนี้เป็นงานอบรมการสร้างบ้านดินสำหรับผู้หญิงครั้งที่ 11 ของเรา ซึ่งเราเคยจัดในภาคเหนือของประเทศไทยมาแล้ว 7 ครั้ง พม่า 2 ครั้งและฟิลิปปินส์ 1 ครั้ง

ในปีนี้เราได้ขยายหัวข้อการอบรมให้กว้างขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประเด็นความยั่งยืนด้านอื่น ๆ เราได้เชิญผู้นำหญิงหลายคนในประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ ประสบการณ์การเริ่มต้นการสร้างที่อยู่อาศัย โครงการศิลปินในพำนัก ศูนย์ภาวนา และอื่น ๆ ซึ่งเรารู้สึกว่าเราเองได้เรียนรู้และรับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงเหล่านี้อย่างมากมาย เราจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับทุก ๆ คนด้วยเช่นกัน

ดังนั้นเราจึงขยายหลักสูตร ที่ไม่ใช่แค่เป็นการเรียนรู้การสร้างบ้านด้วยดินเท่านั้น แต่ยังรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจอื่น ๆ สำหรับการสร้างบ้านดินในครั้งนี้ คุณจะได้เรียนรู้การสร้างบ้านที่คงทน สวยงามและราคาถูกด้วยมือของคุณเอง และด้วยดินซึ่งวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและมีอยู่แล้วในท้องถื่นของเรา

มาร่วมสนุกกับเรา! แล้วอย่าลืมชวนคุณแม่ คนที่คุณรัก พี่สาว น้องสาว ลูกสาว หรือเพื่อน ๆ มาด้วย

กิจกรรมนี้เปิดรับผู้หญิงทุกวัยและไม่ว่าจะมีเงื่อนไขเรื่องสภาพร่างกายอย่างไร ขอแค่มีความตั้งใจที่อยากจะมาเปื้อนดิน สร้างสิ่งที่น่าตื่นเต้นร่วมกัน เรียนรู้จากผู้อื่นและรับการสนับสนุนจากผู้หญิงคนอื่น ๆ ก็พอ

หัวข้ออบรมและเทคนิคต่าง ๆ :

การเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างบ้านดิน
หลักพื้นฐานในการออกแบบบ้านดิน
การเลืิอกและทดสอบดิน
การทำอิฐดินดิบ
การก่อผนังด้วยอิฐดินดิบ
การสร้างบ้านดินเทคนิคอื่น ๆ เช่น แบบโครงไม้และ earthbag
การฉาบผนังดิน
เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์
การเก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์
หลักการออกแบบและการจัดการที่ดิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่น ๆ
กำหนดการทั่วไป

การอบรมจะมีขึ้นในตอนเช้าและบ่าย โดยเราจะมีเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนหลบความร้อนในตอนเที่ยงวันร่วมกัน

โครงการของเรา

การอบรมผู้หญิงสร้างบ้านและความยั่งยืนจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์พันพรรณของเรา ซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เก็บรวมรวมและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

ศูนย์พันพรรณถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2546 งานหลักของเราคือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เราปลูกผักและผลไม้อินทรีย์เพื่อบริโภคในชุมชนและบริการทุกคนที่มาเยือน เราจัดฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเองและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

สถานที่ที่เราจะก่อสร้างบ้านดินร่วมกันในครั้งนี้เป็นโครงการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ของเราซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์พันพรรณ เราทั้งหมดจะกิน นอน และอาศัยอยู่ที่ศูนย์พันพรรณ ในแต่ละวันเราจะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อนำทุกคนไปยังสถานที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ไม่ไกลมาก และระหว่างการอบรมเราจะมีวันหยุดพักผ่อน 1 วัน

ทึมผู้สอน

สมาชิกหญิงในชุมชนพันพรรณและโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (International Women’s Partnership for Peace and Justice : IWP) และผู้นำหญิงจากชุมชนอื่น ๆ

ความเป็นอยู่ระหว่างการอบรม

เราได้จัดเตรียมที่พักซึ่งเป็นบ้านดินหรือบ้านไม้ไผ่ภายในสวน Pun Pun ซึ่งมีฟูกบาง ผ้าห่ม หมอนและมุ้งจัดเตรียมไว้ให้ ที่พักมีแบบทั้งที่เป็นห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวมแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมซึ่งอยู่ด้านนอกใกล้ที่พักและมีห้องอาบน้ำมีทั้งน้ำเย็นและน้ำอุ่นที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

อาหารทุกมื้อจะนำมาแบ่งปันและรับประทานร่วมกันในห้องครัวส่วนกลางของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นอาหารมังสวิรัติแต่อาจจะมีปลาในบางรายการ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยง่าย ๆ และข้าวกล้อง เราพยายามใช้ผักปลอดสารพิษที่ปลูกในสวนของเราและใช้ผลิตผลตามฤดูกาลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่การรับประทานผักและธัญพืชเป็นหลักโดยมีโปรตีนจากไข่ ปลาหรือเต้าหู้

ค่าอบรม

12,000 บาท ต่อผู้เข้าร่วม 1 คน ซึ่งรวมค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างเมืองเชียงใหม่และศุนย์พันพรรณในวันแรกและวันสุดท้ายของการอบรม อาหารตลอดการอบรม ที่พักและการเรียนการสอนทั้งหมดได้รวมอยู่แล้วในค่าใช้จ่ายนี้ ครั้งนี้เราได้มีการเพิ่มค่าอบรมขึ้นจากเดิมเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนผู้นำโครงการอื่น ๆ ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา รายได้ทั้งหมดจากการจัดการอบรมจะนำมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนพันพรรณ เพื่อการพัฒนาและสืบต่องานเก็บรักษาและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ของเรา

การอยู่ร่วมกันในชุมชน

ในแต่ละการอบรมเราจะรับผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน ซึ่งบางครั้งผู้เข้าร่วมอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเล็ก ๆ ในสวนของเรา เช่นรดน้ำผัก เตรียมอาหารเช้า หรือผัดเปลี่ยนกันทำอาหารในแต่ละมื้อ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพันพรรณ และยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจในหลักปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง

ในชุมชนของเรามีเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ ทานอาหารและใช้สอยพื้นที่ร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นปกติที่เด็ก ๆ อาจจะมีกิจกรรมที่สร้างเสียงดังในที่สาธารณะของชุมชน เราขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนละเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดทุกประเภทที่ขัดกับกฏหมาย รวมถึงการดื่มของมึนเมาในปริมาณที่มากจนเกินไป

ขั้นตอนการสมัคร

เขียนอธิบายรายละเอียดตามแบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมและอีเมล์มาที่ punpun.farm@gmail.com (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
เมื่อคุณได้รับการตอบรับหลังจากส่งอีเมล์มาแล้ว กรุณาโอนเงินมัดจำ 6,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และค่าใช้จ่ายนี้จะนำไปใช้ในการจัดเตรียมและบริหารจัดการอบรม โปรดเข้าใจว่าเราไม่สามารถจองการอบรมให้คุณได้จนกว่าเราจะได้รับการโอนเงินมัดจำจากคุณ
เราจะส่งเลขที่บัญชีในการโอนเงินไปพร้อมกับอีเมล์ตอบรับการเข้าร่วมอบรม ส่วนค่าอบรมที่เหลือคุณสามารถจ่ายได้จนถึงวันแรกของการอบรมหรือคุณอาจจะจ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้ามาพร้อมกับเงินมัดจำทีเดียวเลยก็ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

punpun.farm@gmail.com

แบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม :

โปรดเขียนอีเมล์แนะนำตนเองสั้น ๆ เพื่อช่วยให้เรารู้จักคุณมากขึ้นและช่วยให้เราเตรียมหลักสูตรการอบรมได้ตรงตามความต้องการของคุณ ในอีเมล์โปรดเขียนอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณและเหตุผลของการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อย่างเรียบง่ายในแบบของคุณโดยไม่ต้องเป็นทางการ แต่อย่างน้อยขอให้อธิบายเกี่ยวกับอายุ เพศ และภาพรวมของชีวิตในปัจจุบันของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่คุณอยากเข้าร่วมอบรม ความเป็นมาของคุณ คุณกำลังอยู่ ณ จุดไหนของชีวิตตอนนี้ และคุณหวังว่าจะนำประสบการณ์ / การเรียนรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร)

ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องภาวะอารมณ์หรือสุขภาพ กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าอาการเหล่านี้ส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรในปัจจุบัน และกรุณาระบุถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงควบคุมอาหารและต้องการให้เราปรับเปลี่ยนหรือจัดเตรียมอาหารพิเศษที่ต่างไปจากอาหารที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น และกรุณารอการตอบรับจากเราก่อนที่จะวางแผนการเดินทาง

ส่งอีเมล์ของคุณมาที่ punpun.farm@gmail.com.